Het Overkoepelend Orgaan der Reuselse Buurtverenigingen werd op 24-11-1977 opgericht. Hoewel het doel bij oprichting in 1977 niet duidelijk omschreven was, stond een ding toch al vast: de eigen identiteit van de buurtverenigingen moest behouden blijven.

Het Overkoepelend Orgaan heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van de gezamenlijke buurten. Daarnaast vervult het Overkoepelend Orgaan een coördinerende taak naar de gemeente toe. Verder organiseert het overkoepelend orgaan evenementen, zoals ondermeer een filmmiddag voor kinderen. Er wordt 5 maal per jaar vergadert met de buurtverenigingen.

In eerste instantie werd er gewerkt met een roulerende voorzitter en een vaste secretaris (1e secretaris Karel van Hoppe). Dit bleek in de praktijk niet te werken, waarop men besloot een vaste voorzitter te benoemen (1e voorzitter was Eef Worm).

Na enkele jaren werd het overkoepelend orgaan gevraagd om grote evenementen mede te organiseren, zoals dorpsfeest 1981-1992, 100 jaar Fraters 1984, 100 jaar kerk, filmmiddag, fietsdriedaagse, toneelvoorstelling. Om risico`s in te dekken werd besloten om er een stichting van te maken. Zo is de Stichting Overkoepelend Orgaan der Reuselse Buurtverenigingen ontstaan. Dit orgaan is een vaste overlegpartner van de gemeente en andere overheidsinstellingen.

Voorzitters van het overkoepelend orgaan:

 

1e Eef Worm
2e Ton Hendriks
3e Paul Potvin
4e Jan Alemans
5e Wil Gijbels
6e Ben Straatman