VERSLAG VAN DE 184e VERGADERING VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN DER REUSELSE BUURTVERENIGINGEN,  12 JUNI  2017 OM 20.00 UUR IN DE WEKKER TE REUSEL.

 

AANWEZIG: 10 buurtverenigingen.

 

1.Opening.

Ben opent de vergadering

 

2.Vaststellen verslag d.d. 20 februari  2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.

 

  1. Volgende vergaderingen 30 oktober 2017.  Fietsdriedaagse is op 18, 19 en 20 juli 2017.  

Ingekomen mail van Bram Jacobs is overzonden naar de buurten. Betreft de mail over de speelvoorzieningen.

4. Burgerparticipatie

Door de gemeente is er een enquête verstuurd naar de bewoners over hun beleving in de gemeente, qua gezondheid, invloeden van verkeer, industrie, veehouderij etc. Deze kon worden ingevuld zowel schriftelijk als online.

5. Herindeling buurten, Julianaplein bij de Beumo

Inmiddels is het Julianaplein ingedeeld bij de Beumo. De rest van de Wilhelminalaan zal ook nog worden verdeeld. Daartoe zal een aparte sessie met de aanliggende buurten worden gehouden.

Vanuit de vergadering wordt hier hun goedkeuring aan gegeven. Ook het feit dat den Uithoek voortaan bij de Haoverekkers gaat behoren heeft de instemming van de vergadering.

6. Verkeersproblematiek

Het feit dat de verkeerslichten bij het gemeentehuis zijn weggehaald heeft voor de nodige commotie gezorgd. Van diverse kanten wordt er op aangedrongen om een veilige oversteekplaats te creeren voor de meestal bejaarde bewoners van Reusel die hier moeten oversteken. Door het OOR zal een mail worden gestuurd naar de gemeente. Probleem is dat de Wilhelminalaan een provinciale weg is.

 

7. Fiets3daagse

De posters worden uitgedeeld. Op een paar kleine aanpassingen betreffende de posten is alles geregeld.

 

8. Samenwerking en rondvraag

Vanuit de Plonderosa wordt de vraag gesteld hoe de stand van zaken is betreffende de speelvoorzieningen. Er is namelijk nog geen bericht van Bram Jacobs. Door het OOR zal hem een mail worden gestuurd.

De Denehoek geeft aan dat zij het beachvolleybalveld willen verplaatsen naar het veldje aan de Pardax. Dat moet echter zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat het veldje aldaar verkeerd wordt ingericht.  Ook zou dan tegelijk het Vlassertveldje en het veld bij de Torelaar worden ingericht. Vanuit de vergadering komt te suggestie wat terughoudender te zijn en niet te snel willen gaan.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Rodeho geeft aan dat de betaling betreffende het oud papier achter loopt. Vanuit het OOR zal de gemeente daarover wederom een mail worden gestuurd.

 

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

De notulist

Juni 2017

 

Bijlage(n): besluitenlijst.

NR

WAT

WIE

WANNEER

 

Jaarplanning en activiteiten aan elkaar doormailen

iedereen

PM

 

Activiteiten verzamelen

OOR

voortdurend

 

Lijst buurten meesturen met verslag

OOR

Met verslag

 

Website koppelen

OOR

Gebeurd

 

Nieuw agendapunt activiteiten op de agenda plaatsen.

OOR

Voortdurend

 

Mails gemeente 2 maal en Bram Jacobs

 

OOR

zsm